Sukuseuran perussääntö

 1.
Tefke-sukuun kuuluvat kaikki Friedrich Ferdinand Tefken ja hänen puolisonsa Amalie Ottilie Wilhelmine os. Lippertin jälkeläiset suoraan alenevassa polvessa sekä heidän puolisonsa.
2.
Tefke-sukuun kuuluvat myös 1. kohdassa mainittujen jälkeläisten ottolapset. Ottolasten jälkeläiset suoraan alenevassa polvessa katsotaan tässä tapauksessa Tefke-sukuun kuuluviksi.
3.
Tefke-sukuun kuuluvien keskinäistä yhteyttä ylläpitämään ja siihen liittyviä asioita hoitamaan valitaan suvun jäsenistä enintään kymmenen henkilöä käsittävä toimikunta, jota kutsutaan Tefke-suvun oltermannikunnaksi. Oltermannikunnan kokoonpano tarkistetaan jokaisessa varsinaisessa sukukokouksessa, joka mahdollisuuksien mukaan pidetään ainakin joka neljäs vuosi.
4.
Tefke-sukuseuran jäsenyyden voi oltermannikunta harkintansa mukaan myöntää henkilölle, joka ei täytä 1. ja 2. kohdissa mainittuja ehtoja. Sukuseuran epäselvät jäsenyysasiat ratkaisee oltermannikunta.
5.
Oltermannikunnan tulee huolehtia sukuarkiston ja siihen liittyvän esinekokoelman säilyttämisestä sekä kartuttamisesta, samoin kuin sukuperinteiden kaikenpuolisesta vaalimisesta.
6.
Sukukokous voi valita ansioituneen Tefke-suvun jäsenen suvun kunniajäseneksi, jolloin häntä kutsutaan kunniaoltermanniksi.
7.
Mikäli suvun yhteistoiminnan edistämiseksi tai yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan rahavaroja, on oltermannikunta oikeutettu ilmoittamaan sukukokouksen hyväksymän summan, jonka suvun yli 17-vuotiaan jäsenen tulisi suorittaa sukuseuran tilille.
8.
Tefke-suvun tunnuslauseena on "OIKEUS, TOTUUS, HYVYYS". Suvulla voi myös olla oltermannikunnan hyväksymä lippu ja vaakuna.
9.
Tätä Tefke-sukuseuran perussääntöä voidaan muuttaa vain siinä tapauksessa, että varsinainen sukukokous katsoo muutoksen tarpeelliseksi. Oltermannikunnan laatima muutosehdotus toimitetaan sukuseuran täysi-ikäisille jäsenille vähintään yhtä kuukautta ennen varsinaista sukukokousta. Sääntömuutos katsotaan hyväksytyksi silloin, kun 2/3 läsnäolevista suku-seuran jäsenistä sitä kannattaa.